IMDinett utvides og blir til to systemer. Til venstre finner du gamle IMDinett (ekstranett). Til høyre finner du utvidelsen med ny versjon av NIR (Nasjonalt introduksjonregister), ny modul for norsktilskudd og et nytt supportsystem. Systemene vil eksistere parallelt med hverandre en stund fremover, men vil etter hvert bli til ett og samme IMDinett-system.


Gamle IMDinett

Her finner du

  • Webområder der kommuner og frivillige organisasjoner søker og rapporterer på prosjekttilskudd
  • Andre webområder for samhandling

Klikk på knappen for å gå til den gamle løsningen.

Nye IMDinett

Her finner du

  • Ny versjon av NIR
  • Ny modul for norsktilskudd
  • Service og support

Klikk på knappen for å gå til den nye løsningen.